Motto:,, Un elev nu este un vas pe care trebuie să-l umpli, ci o flacără pe care trebuie să o aprinzi...”

Obiectivul principal al școlii noastre constă în promovarea unui învățământ de calitate, modern flexibil și creativ, bazat pe experiență și performanță, pe tradiții și valori, într-un real parteneriat școală - părinți - comunitate.

Școala funcționează în două corpuri de clădiri:

  • 17 săli de clasă
  • 1 laborator informatică
  • 1 bibliotecă (peste 11.000 volume)
  • 1 sală pentru educație fizică
  • 1 teren pentru sport.
  • 1sală de festivităţi
  • 5 săli grădiniţă
scoala gimnaziala nae ghica rucar